โรงงานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ปี2567

1.บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่   26     ซอย อ่อนนุช 55/1   แขวง  ประเวศ เขต   ประเวศ     จังหวัด  กรุงเทพฯ 

2.บริษัท มิกซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด

เลขที่       7/3       หมู่ที่   15    ถนน          สุวินทวงศ์    แขวง      กระทุ่มราย             เขต   หนองจอก     จังหวัด      กรุงเทพมหานคร 

3.  บริษัท บุญล้อม โฟรสเซ่น โปรดักส์  จำกัด

 เลขที่       11/11    หมู่ที่   8    ถนน          แม่จัน – เชียงแสน        

ตำบล      จันจว้า     เขต   แม่จัน     จังหวัด     เชียงราย 

4.  บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด

   เลขที่       632       หมู่ที่   1    ถนน          อุดร – กุดจับ  

ตำบล     เชียงพิณ      อำเภอ   เมือง     จังหวัด    อุดรธานี  

   

  กลับไปเว็บเดิม

Building exterior in Toronto, Canada

A passion for creating spaces

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.